I tidningen Minnesvärt (tidigare Alzheimertidningen) kan man följa aktuell forskning, läsa reportage och intervjuer som ger kunskap och styrka för de utmaningar som drabbade ställs inför. Som medlem i Alzheimer Sverige får man tidningen bekvämt hem i brevlådan. Medlemstidningen utkommer med fyra nummer per år.

Alzheimer Sverige

Minnesvärt 3-2015. Medlemstidning 24-sidor.