I Alzheimertidningen kan man följa aktuell forskning, läsa reportage och intervjuer som ger kunskap och styrka för de utmaningar som drabbade ställs inför. Som medlem i Alzheimerföreningen får man tidningen bekvämt hem i brevlådan. Medlemstidningen utkommer med fyra nummer per år.

Alzheimerföreningen Sverige

Alzheimertidningen nr 3/4-2014, 48-sidor