Stiftelsen The Non-Violence Project Foundation är en internationell organisation som arbetar med konkret ickevåldsutbildning i hela världen. Stiftelsens syfte och idé är att inspirera, engagera och motivera unga människor att bättre förstå hur man löser konflikter utan våld. Stiftelsens övergripande mål är att radikalt minska våldet i samhället och utbilda nästa generations vuxna i hur man just löser konflikter utan våld, bland annat genom ökad självkänsla, djupare insikter och större medvetenhet. Vår symbol är den världsberömda revolvern med knut, ”Non-Violence”, skapad av Carl-Fredrik Reuterswärd 1980 till minne av John Lennon efter att han sköts ihjäl utanför sitt hem i New York. Det är en av världens mest välkända fredssymboler och står bland annat utanför FN-byggnaden i New York och i ett 20 tal andra städer i världen.

Eight Art Gallery

1/1-sida Dagens Industri Weekend nr 1, 2016